Nabi SAW. Tidak Memerangi Suatu Kaum Sebelum Menyerunya  Kepada Agama Allah

ABDUL Razak meriwayatkan beserta sanadnya dari Ibnu Abbas RA., ia berkata Rasulullah SAW. tidak pernah memerangi suatu kaum sebelum berdakwah kepada mereka. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab…