Dakwah Nabi saw. Kepada Abu Quhafah ra. Saat Fathu Makkah

THABRANI meriwayatkan beserta sanadnya dari Asma’ binti Abu Bakar ra., ia berkata; Ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Quhafah: “Masuklah kamu ke dalam Islam, niscaya kamu selamat.” [Haitsami (5/305) berkata: Para perawinya adalah perawi Kitab Shahih].

Menurut riwayat Ibnu Sa’d dari Asma,’ disebutkan bahwa ia berkata; Setelah Rasulullah saw. masuk ke Kota Makkah dengan tenang dan duduk di dalam masjid, datanglah Abu Bakar dengan membawa Abu Quhafah.

Ketika melihatnya Rasulullah saw. berkata: “Wahai Abu Bakar! Mengapa tidak kamu biarkan ia yang sudah tua ini (di rumah) sehingga aku saja yang datang kepadanya?”

Abu Bakar berkata: “Wahai Rasulullah! Lebih pantas dia datang kepadamu daripada engkau datang kepadanya.”

Lalu Rasulullah saw. mempersilakannys duduk di depannya. Beliau pun meletakkan tangannya di dadanya, kemudian berkata: “Wahai Abu Quhafah! Masuklah kamu ke dalam Islam, niscaya kamu selamat.”

Ia pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat dengan kesungguhan hati. ketika dibawa masuk menemui Rasulullah saw  rambut kepala dan janggut Abu Quhafah berwarna putih bagaikan tanaman tsaghama.

Maka Rasulullah saw. bersabda: “Ubahlah warna uban ini, namun hindarilah warna hitam.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *